Wellness

Sprievodca rozvodom pre ženy


Rozvod je zvyčajne jednostranné rozhodnutie. Veľmi zriedka si páry sadnú a rozhodnú sa spolu uzavrieť manželstvo. V mnohých situáciách sa jeden z manželov musí vyrovnať s dôsledkami rozhodnutia druhého z manželov podať žiadosť o rozvod. Nie je ľahké vyrovnať sa s priznaním, že váš partner už nechce byť v manželstve.

Takéto odmietnutie môže byť obrovskou ranou pre vašu emočnú rovnováhu. Možno vám zostanú noci bez spánku, pocity odmietnutia a hlboká túžba vyriešiť problémy vo vašom manželstve. Tento článok vám pomôže poskytnutím rady z pohľadu ženy a matky. Nájdete tu odkazy na články, ktoré vás prevedú bežnými problémami, s ktorými sa ženy stretávajú počas rozvodového procesu.

Keď kríza vedie k rozvodu

Máte podozrenie, že vaše manželstvo je obeťou osobnej krízy? Dozviete sa viac o tom, ako vyzerá osobná kríza alebo kríza stredného veku a ako sa starať o seba.

Vyrovnanie sa s emočnými aspektmi rozvodu

Proces rozvodu je zákonný. V tomto právnom procese nie je miesto pre negatívne emócie. Najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, je zaoberať sa emočným aspektom rozvodu spôsobom, ktorý nezasahuje do právnych otázok.

Inými slovami, potrebujete jasnú hlavu, myšlienkový proces, ktorý je vedený logicky, nie hnevom alebo strachom. Jediným spôsobom, ako zabrániť tomu, aby sa emócie spájali s právnym procesom, je naučiť sa správne stratégie zvládania. Nepoškodzujte svoje emócie a nepopierajte pocity. Namiesto toho, práca cez ne, takže môžete byť v najlepšom prípade, keď bojujete za svoje práva na rozvod

Prehliadanie právneho procesu rozvodu

Akonáhle ste začali konštruktívne riešiť otázky srdca, mali by ste sa poradiť s rozvodovým právnikom, ktorý vám pomôže pri orientácii v zákonnosti. Musíte veľa zvážiť a veľa chrániť. Ak máte dobrého právneho zástupcu pre rozvod - ten, ktorý má dobré vyjednávacie schopnosti - môžete chrániť všetky tieto aktíva, ktoré ste vy a váš manžel získali v priebehu rokov.

Ochrana práv dieťaťa na starostlivosť počas rozvodu

Otcovia, ktorí sú ochotní ísť ďalej, získajú viac času so svojimi deťmi po rozvode. Čoraz viac otcov získava opatrovníctvo 50/50 av niektorých prípadoch zákonnú väzbu svojich detí.

Ak zdieľate deti, pripravte sa na spoločné rodičovstvo a starostlivosť po rozvode. Je nevyhnutné, aby si každý rodič uvedomil dôležitosť svojej úlohy v živote dieťaťa. Pri najímaní právnika sa uistite, že rozumejú vašej snahe dať vášmu dieťaťu najväčší záujem, čo vo väčšine prípadov bude znamenať rovnaký čas rodičovstva pre vás a vášho manžela.

Čo môžete očakávať počas procesu rozvodu

Kroky, ktoré absolvujete počas rozvodového procesu, budú závisieť od okresu, v ktorom žijete. Každý štát má odlišné rozvodové zákony a každý okres má svoj vlastný postup. Váš rozvodový právnik bude schopný a mal by byť ochotný vás sprevádzať tým, aký bude rozvodový proces pre vás.

Pochopenie rozdelenia manželských aktív

Pri rozdeľovaní majetku počas rozvodu súd najskôr určí, či ide o manželský alebo nemanželský majetok. To môže byť veľmi komplikovaný proces a je riešené podľa zákonov vášho štátu